Хууль журам

МУ-ын Хууль тогтоомж

Монгол Улсын Vндсэн хууль ***Батлагдсан огноо:1992-01-16
Монгол Улсын Иргэний хууль***Батлагдсан огноо:2002-01-10
Хєдєлмєрийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1999-05-14
Компанийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 2011-10-06
Нєхєрлєлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 1995-05-11
Дампуурлын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1997-11-20
Хоршооны тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1998-01-08
Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1996-05-27
Газрын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2002-06-07
Тєрийн хяналт шалгалтын тухай хууль***Батлагдсан огноо:2003-01-03
Тєрийн аудитын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2003-01-03
Тєв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 1996-09-03
Банкны тухай багц хууль ***Батлагдсан огноо: 2010-01-28
Банк бус санхvvгийн vйл ажиллагааны тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 2002-12-12
Vнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2013-05-24
Даатгалын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2004-04-30
Татварын ерєнхий хууль***Батлагдсан огноо:2008-05-20
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2006-06-16
Хувь хvний орлогын албан татварын тухай хууль ***Батлагдсан огноо 2006-06-16
Vл хєдлєх хєрєнгийн албан татварын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2000-11-17
Аудитын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2015-06-19
Нягтлан бодох бvртгэлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2015-06-19
Онцгой албан татварын тухай ***Батлагдсан огноо:2006-06-29
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай  ***Батлагдсан огноо: 1994-06-16
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  ***Батлагдсан огноо:1994-06-07
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгvйдлийн тэтгэмжийн тухай ***Батлагдсан огноо: 1994-06-09
Хєдєлмєрийн хєлсний доод хэмжээний тухай ***Батлагдсан огноо:2010-04-16

Сангийн сайдын тушаал

 1. Сангийн сайдын Шалгалтын мєрєєр авах арга хэмжээний тухай 372 тоот тушаал [.pdf] 2.Мэргэшсэн нягтлан бодогчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам
  3.“Тєсвийн ерєнхий нягтлан бодогчийг томилох, чєлєєлєх журам”
  4. Нэмэгдсэн єртгийн албан татварыг анхан шатны болон нягтлан бодох бvртгэлд тусгах журам
  5. Санхvv, бvртгэлийн ажилтнуудад тэдний ажлын vр дvнг vндэслэн шагнал, урамшуулал олгох тухай журам
  6. Нягтлан бодох бvртгэлийн дансны жагсаалт 
  7. Санхvvгийн тайлан, тvvний тодруулгыг бэлтгэх заавар
  8. Санхvvгийн тайлангийн маягт
  9. Тєрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зvйн дvрэм
  10. Санхvvгийн тайланд гэрээгээр аудит хийлгэх болон гадны шинжээч, мэргэжилтнийг аудитын vйл ажиллагаанд татан оролцуулах журам
  11. Тєрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зvйн дvрэм
  12. Санхvv эдийн засагчдын єдєр… ЗГТ-2004.07.29-163 тоот тогтоол
  13. МУ-ын төсвийн орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээний ангилал – МУ-ын ЗГТ: 2009.4.8-ны ¹99  [Оруулсан: 2010.3.5] 14. Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай журам – Сангийн сайдын тушаал: 2009.11.13 № 252 [Оруулсан: 2010.3.5] 15. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах нэгтгэл хийх журам – Сангийн сайдын тушаал: 2009.12.1 №269  [Оруулсан: 2010.3.5] 16. Хандив, тусламжийг бүртгэх журам – Сангийн сайд тушаал: 2010.3.1-ны ¹45 [Оруулсан: 2010.3.5] 17. Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам – Сангийн сайдын тушаал: 2010.2.19-ны ¹39 [Оруулсан: 2010.4.5] 18.Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам – Сангийн сайдын тушаал: 2010.2.2 №24 [Оруулсан: 2010.4.5] 19. Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам  – Сангийн сайдын тушаал: 2010.3.9 №48 [Оруулсан: 2010.4.5] 20. Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтны шагнах журам- Сангийн сайдын тушаал: 2006.9.25 №292 [Оруулсан: 2010.4.8] 21. Маягт, заавар батлах тухай- Сангийн сайдын тушаал 2012.03.28 №77 [Оруулсан 2013.4.3]

 

НББ, санхүүгийн тайлангийн журам

ААН байгууллагад мөрдөх НББ дансны үлгэрчилсэн заавар  /Хавсралт татах/

ААН, ТБ –дад НББ олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн тухай гэрчилгээ олгох журам

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам, гадаад орны мэргэшсэн нятлан бодогчийн эрхийг хугацаагүй олгох журам

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам

Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлан, түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт”

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтныг шагнах журам

 

НББ, санхүүгийн тайлангийн журам

Аж ахуйн нэгж байгууллагын “Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн заавар”

Аж ахуйн нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаын үйл ажиллагаанд мөрдөх Валютын ханшийн өөрчлөлтийн бүртгэлийн заавар

Жижиг аж ахуйн нэгжид мөрдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, аргачлал

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг  хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтын нөхөх заавар

Санхүүгийн тайлан, түүнийн тодруулгыг бэлтгэх заавар

Аж ахуй нэгж байгууллагын “Ангилал, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох журам”

 

Төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн аргачлал, дансны заавар

–          Сангийн сайдын  2006 оны 388 тоот тушаал батлах тухай

–          Хавсралт №1. Дансны заавар

–          Хавсралт №2. Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт

–         Хавсралт №3. Санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах  аргачлал

–         Хавсралт№4. Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох заавар

–         Хавсралт №5. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайлан гаргах журам

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн хяналт шалгалтын судалгаа

–     Хавсралт №1

Олон Улсын үнэлгээний стандартын хураангуй тайлан

–      Хавсралт №1

Cанхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартад орсон өөрчлөлтүүд

–      Хавсралт №1

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

– санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт уялдааг зохицуулах журам

– аудитын үйчилгээний төлбөрийн хэмжээний жишгийг тогтоох тухай

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *