МУ-ын Хууль тогтоомж

Монгол Улсын Vндсэн хууль ***Батлагдсан огноо:1992-01-16
Монгол Улсын Иргэний хууль***Батлагдсан огноо:2002-01-10
Хєдєлмєрийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1999-05-14
Компанийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 2011-10-06
Нєхєрлєлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 1995-05-11
Дампуурлын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1997-11-20
Хоршооны тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1998-01-08
Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:1996-05-27
Газрын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2002-06-07
Тєрийн хяналт шалгалтын тухай хууль***Батлагдсан огноо:2003-01-03
Тєрийн аудитын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2003-01-03
Тєв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 1996-09-03
Банкны тухай багц хууль ***Батлагдсан огноо: 2010-01-28
Банк бус санхvvгийн vйл ажиллагааны тухай хууль ***Батлагдсан огноо: 2002-12-12
Vнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2013-05-24
Даатгалын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2004-04-30
Татварын ерєнхий хууль***Батлагдсан огноо:2008-05-20
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2006-06-16
Хувь хvний орлогын албан татварын тухай хууль ***Батлагдсан огноо 2006-06-16
Vл хєдлєх хєрєнгийн албан татварын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2000-11-17
Аудитын тухай хууль***Батлагдсан огноо: 2015-06-19
Нягтлан бодох бvртгэлийн тухай хууль ***Батлагдсан огноо:2015-06-19
Онцгой албан татварын тухай ***Батлагдсан огноо:2006-06-29
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай  ***Батлагдсан огноо: 1994-06-16
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  ***Батлагдсан огноо:1994-06-07
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгvйдлийн тэтгэмжийн тухай ***Батлагдсан огноо: 1994-06-09
Хєдєлмєрийн хєлсний доод хэмжээний тухай ***Батлагдсан огноо:2010-04-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *