Сангийн сайдын тушаал

Журам, тушаал, тогтоол

– Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал /Сангийн сайдын тушаал Дугаар 100/

– Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар /Сангийн сайдын тушаал Дугаар 347/

– Сангийн сайдын Шалгалтын мєрєєр авах арга хэмжээний тухай 372 тоот тушаал [.pdf]

– “Тєсвийн ерєнхий нягтлан бодогчийг томилох, чєлєєлєх журам”

Нэмэгдсэн єртгийн албан татварыг анхан шатны болон нягтлан бодох бvртгэлд тусгах журам

– Санхvv, бvртгэлийн ажилтнуудад тэдний ажлын vр дvнг vндэслэн шагнал, урамшуулал олгох тухай журам

Нягтлан бодох бvртгэлийн дансны жагсаалт

– Санхvvгийн тайлан, тvvний тодруулгыг бэлтгэх заавар

Санхvvгийн тайлангийн маягт

Тєрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зvйн дvрэм

Санхvvгийн тайланд гэрээгээр аудит хийлгэх болон гадны шинжээч, мэргэжилтнийг аудитын vйл ажиллагаанд татан оролцуулах журам

– Тєрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зvйн дvрэм

– Санхvv эдийн засагчдын єдєр… ЗГТ-2004.07.29-163 тоот тогтоол

– МУ-ын төсвийн орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээний ангилал – МУ-ын ЗГТ: 2009.4.8-ны ¹99  [Оруулсан: 2010.3.5]

– Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай журам – Сангийн сайдын тушаал: 2009.11.13 № 252 [Оруулсан: 2010.3.5]

-. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах нэгтгэл хийх журам – Сангийн сайдын тушаал: 2009.12.1 №269  [Оруулсан: 2010.3.5]

– Хандив, тусламжийг бүртгэх журам – Сангийн сайд тушаал: 2010.3.1-ны ¹45 [Оруулсан: 2010.3.5]

– Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам – Сангийн сайдын тушаал: 2010.2.19-ны ¹39 [Оруулсан: 2010.4.5]

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам – Сангийн сайдын тушаал: 2010.2.2 №24 [Оруулсан: 2010.4.5]

Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам  – Сангийн сайдын тушаал: 2010.3.9 №48 [Оруулсан: 2010.4.5]

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтны шагнах журам- Сангийн сайдын тушаал: 2006.9.25 №292 [Оруулсан: 2010.4.8]

Маягт, заавар батлах тухай- Сангийн сайдын тушаал 2012.03.28 №77 [Оруулсан 2013.4.3]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *