ТЭРГҮҮНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Л.Дондог

Монгол улсын гавьяат эдийн засагч, МУ-ын шилдэг менежер,

доктор, профессор

 

Ажлын туршлага

 • 2009 оноос Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнгийн тэргүүн
 • 1997-2009 он Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн ерөнхийлөгч 12 жил
 • 2001-2005 он СЭЗЯ-ны НББ-ийн бодлого, арга зүйн газрын дарга  5 жил
 • 1993-2006 он Сангийн сайдын дэргэдэх НББ-ийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга 13 жил
 • 1972-1995 он ШУА-ийн Эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал, секторын эрхлэгч, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, эрдэм шинжилгээний ажилтан 23 жил
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 1993, 2001 оны хуулиудын эхийг бэлтгэж, Улсын их хурлын ажлын хэсэгт орж ажилласан,
 • Аудитын тухай 1997 оны хуулийн төслийн эхийг бэлтгэж, УИХ-ын ажлын хэсэгт орж ажилласан,
 • Аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эхийг бэлтгэж оруулсан 2006 он
 • Долоон докторантын удирдагчаар ажиллаж, ном, нэг сэдэвт бүтээл 20-ыг хэвлүүлсэн,
 • 19 томоохон бүтээлийн хянан найруулагчаар ажиллаж,
 • 60 гаруй өгүүлэл нийтлүүлж,
 • 57 аргачлал, заавар, зөвлөмж практикт шилжүүлж,
 • Гадаадад олон улсын хуралд 6 удаа,
 • Дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд 15 хуралд илтгэл тавьжээ.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 1995, 2003 он
 • Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 2003, 2011 он
 • Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт 2005, 2010 он
 • Аудитын олон улсын стандарт 1999, 2004 2009 он

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *