“СТОУС-Д НИЙЦСЭН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ” СЕМИНАР

“СТОУС-Д НИЙЦСЭН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ” СЕМИНАР

Засгийн газрын 2016 оны 165 тоот тогтоолын дагуу “Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт үнэлгээ хийх, зөвшөөрөл олгох, нийтэд мэдээлэх” талаар Сангийн Яамны чиг үүргийг манай хүрээлэн гүйцэтгэхээр болсон юм.

Энэ талаар шинэ журмын төслийг программ зохиогчдод танилцуулах зорилгоор энэ 6 дугаар сарын 28-нд “СТОУС-д нийцсэн Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамж” сэдвээр семинар зохион байгуулна.

Tax: Оролцогч НББ-ийн программ зохиогч компани 300000 төгрөг, үүнд 3 мандатын эрх олгоно. Хувиараа оролцогч 150000 төгрөгийн Tax-тай.

Оролцогчдыг 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны 12 цаг хүртэл бүртгэнэ.
Дараах хаягаар бүртгүүлж, Tax төлсөн оролцогчдод мандат олгоно.

Данс: 499136016 – ХХБ /Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэн/

Утас: 77070880, 88080887
Факс: 77070880
И-Мэйл: info@mains.mn

МОНГОЛЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *