Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамж нь СТОУС-т нийцсэн байдлыг шалгах өөрийн үнэлгээний тест

Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамж нь СТОУС-т нийцсэн  байдлыг шалгах өөрийн үнэлгээний тест

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *