Ажлын зарыг Санхүүгийн мэдээ болон Сайтдаа үнэ төлбөргүй байршуулна.

Нягтлан бодогч болон санхүүгийн чиглэлийн ажлын байрны зарыг Санхүүгийн мэдээ болон Сайтдаа үнэ төлбөргүй байршуулна.

Ажлын зарыг  info@mains.mn  хаягаар явуулна уу.

 

Ажлын байранд ажилтан элсүүлэх зар:

– ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

– ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

– НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

– ХОЛБОО БАРИХ

Ажилд орох зар:

ОВОГ, НЭР, ХҮЙС

– ТӨРСӨН ОГНОО

– БОЛОВСРОЛ

– АЖЛЫН ТУРШЛАГА

– СОНИРХОЖ БУЙ АЖИЛ

– ХОЛБОО БАРИХ

 

Утас: 77070880         

 МОНГОЛЫН НЯГТЛАН БОДОХ  БҮРТГЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *